• ۴۴۴۸۶۹۰۰ و ۸۸۰۷۴۹۰۱ (۰۲۱) - سامانه پرسش و پاسخ از طریق پیامک: ۲۱۴۴۸۷۲۵۵۳

پاسخ سوالات‌

پاسخ سوالات

در این بخش به سوالات بیشتر پرسیده شده کاربران پاسخ داده شده است. مطالعه این بخش پیش از تماس با واحد پشتیبانی برای رفع برخی از مشکلات توسیه می‌شود. مطالعه بخش