• ۴۴۴۸۶۹۰۰ و ۸۸۰۷۴۹۰۱ (۰۲۱) - سامانه پرسش و پاسخ از طریق پیامک: ۲۱۴۴۸۷۲۵۵۳

شماره حساب‌های بانکی

بانک ملت
بانک صادرات
بانک پاسارگاد
بانک سامان
بانک ملی